Porouchaný stroj

Nabízíme kvalitní služby v oboru diagnostiky strojního zařízení:

  • Měření a analýza vibrací strojů a zařízení, měření chvění, měření kmitání, zjišťování rezonancí, identifikace - určení zdroje vibrací
  • Diagnostika stavu valivých ložisek, poškození ložisek
  • Provozní bezdemontážní vyvažování rotorů, ventilátorů, oběžných kol, hřídelí
  • Pravidelné prohlídky - diagnostika vibrací (pochůzkové kontroly)
  • Ustavování hřídelí, měření souososti, vyrovnání, srovnání, seštelování, podkládání...
  • Termovize, termografie, měření rozložení teploty, termovizní prohlídky obecně (mechanické části, elekto zařízení, stavební prvky,...)

Prosím vyberte si položku v menu.