Pomocí přenosného přístroje na dynamické vyvažování nabízím provozní vyvážení rotorů "In Situ"* dle normy ČSN ISO 1940. Stroj lze vyvážit s minimálním zásahem a výrobní ztrátou přímo na místě.

Podmínkou je, že rotor lze roztočit na bezpečné, resp. provozní otáčky. Běžně není třeba na stroji nic zásadního zbytečně rozebírat a stěhovat pryč, což je nesporná výhoda zejména u složitých či těžko přístupných rotorů. Tato skutečnost může v mnoha případech znamenat značnou úsporu časovou, finanční i v pracnosti. Většinou se demontuje pouze nezbytně nutný kryt rotoru či víko nahlížecího otvoru pro umístění závaží na rotor.

Výhodou je možnost přesně vyvážit rotory velmi citlivé na nevyváženost, resp. dovyvážit rotory po zkompletování vyvážených dílů sestav a odstranit tím vibrace v místě provozu. Ano, i po sestavení dříve vyvážených dílů lze např. u sestav zaznamenat nevyváženost a to celé řady důvodů.

Podmínky pro měření:

POZOR! Metoda není vhodná pro každý rotor. Hrubě nevyvážené rotory po výrazném zásahu mohou mít velmi nebezpečně vysoké vibrace. Při spuštění stroje v takovém stavu na nesnížené otáčky hrozí nebezpečí destrukce stroje.

Metoda je vhodná zejména tam, kde došlo ke zhoršení, nebo běžně provozovaný rotor vykazuje vibrace.

vyvažování rotoru mobilní vyvažovačkou
vyvažování rotoru mobilní vyvažovačkou

Vyvážení probíhá následujícím způsobem:
Na vhodná místa umístíme snímače a změříme vibrace stroje i jeho otáčky. Provedeme základní analýzu vibrací a dále úvodní měření hodnot nevyváženosti. Součástí počáteční diagnostiky je i analýza případných dalších závad. Umístíme dočasné zkušební závaží pro první a dále v případě potřeby i pro další roviny a provedeme měření odezvy na každé zkušební závaží. (Po tomto kroku se vyvažovačka tzv. nakalibruje a může proběhnout vlastní vyvážení). Samotný vyvažovací krok následuje a měl by vést k výraznému snížení vibrací. Dále následují kroky jemného vyvážení. (Vyvážení jak jej znáte z pneuservisu je výrazně zkráceno o již dříve provedenou kalibraci)

Ze strany zákazníka se požaduje spolupráce při zajištění mechanického upevnění vyvažovacího závaží (doporučuje se šroubový spoj, nýt, svár, resp. odvrtání, atp.). Po ukončení vyvažování se potvrdí úspěšnost zásahu opakovaným kontrolním měřením vibrací.

*) na místě, přímo ve stroji u zákazníka

Zaujaly Vás tyto informace? Může se hodit Kontakt.

Design © 2017 | Jan Křivohlavý